PvdA ontbloot de billen inzake onderwijsvernieuwing

Er komt een parlementair onderzoek naar de basisvorming, het studiehuis, het vmbo, het nieuwe leren en andere rampen die het middelbaar onderwijs de afgelopen jaren hebben getroffen. Het gaat om een initiatief van de Partij van de Arbeid, notabene de partij die het gros van de plannen zelf heeft bedacht.

Aanleiding voor het onderzoek is het groeiende aantal berichten dat de kwaliteit van het middelbaar onderwijs met sprongen daalt. Op universiteiten en hogescholen groeit de onvrede met het niveau van de eerstejaars, vooral bij de bèta-opleidingen. Het is zelfs al zo erg dat scholieren en studenten zélf demonstreren voor meer lesuren en deskundige docenten.

“Er gaat structureel iets mis”, zegt PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer. “Dan past het de politiek om zich kwetsbaar op te stellen en de klachten te onderzoeken.” Haar partij wil vooral weten waarom onderwijsvernieuwingen telkens kunnen rekenen op bijval van iedereen… uitgezonderd ouders, docenten en studenten.

Een meerderheid binnen de Tweede Kamer steunt het plan. Alleen de fracties van CDA en ChristenUnie zijn ronduit tegen. “We kunnen beter de problemen gaan oplossen, in plaats van terug te blikken”, laat die laatste partij weten. De VVD wil minister Van der Hoeven eerst nog één kans gunnen om het allemaal uit te leggen, al verwacht ze daar niet veel van.

De Volkskrant wijst er fijntjes op dat de meeste hervormingen het idee waren van PvdA-politici, zoals Jacques Wallage, Karin Adelmund, Tineke Netelenbos en Jo Ritzen. Maar dat maakt volgens Hamer niet uit: “Deze vernieuwingen konden telkens rekenen op een grote Kamermeerderheid. We hebben allemaal boter op ons hoofd.”

bron: Volkskrant.nl

Onderwerpen