Altijd een belangrijk moment in de wetenschappelijke prijzenkalender: de bekendmaking van de Spinoza- en Stevinpremies door onderzoeksfinancier NWO. De prijzen gelden als de meest prestigieuze wetenschappelijke prijzen van Nederland.

Spinoza- en Stevinbeeldjes

Spinoza- en Stevinbeeldjes

Naast een prijzengeld van € 2,5 miljoen leveren deze premies ook de mogelijkheid voor de laureaten om geheel naar eigen inzicht projecten en activiteiten op te starten, zonder bureaucratische procedures vooraf. De vier Spinozapremies worden toegekend aan wetenschappers voor hun meer fundamentele onderzoek, terwijl voor de Stevinpremies vooral de maatschappelijke impact van het wetenschappelijke werk wordt gehonoreerd.

De Spinozapremies 2022 gaan naar:

Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan het International Institute of Social Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij onderzoekt de impact van humanitaire hulp op het alledaagse bestaan van mensen en gemeenschappen die worden getroffen door noodsituaties als gevolg van rampen of gewapende conflicten.

Klaas Landsman, hoogleraar mathematische fysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkt op het grensvlak van wiskunde en natuurkunde en combineert dat met inzichten uit de geschiedenis en filosofie van de fysica om verder te denken over fundamentele vraagstukken van ons bestaan.

Corné Pieterse, hoogleraar plant-microbe interacties aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt hoe planten zich verdedigen tegen plagen en ziekten en gebruikt die inzichten om bij te dragen aan een toekomstbestendige landouw en meer voedselzekerheid.

Ignas Snellen, hoogleraar observationele astrofysica aan de Universiteit Leiden. Hij ontwikkelt nieuwe technieken en instrumenten voor het onderzoek naar de eigenschappen en kenmerken van exoplaneten; planeten die draaien om andere sterren dan ‘onze’ zon.

De Stevinpremies 2022 gaan naar:

Bas Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Radboudumc Nijmegen. Hij is een toonaangevend expert op de Ziekte van Parkinson en ontwikkelde ParkinsonNet, een zorgmodel voor patiënten die lijden aan deze chronische ziekte.

Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht. Zij onderzoekt de werk-privébalans en vertaalt dat naar duurzame inzetbaarheid van werknemers, waarbij ze haar werk ook praktisch inzetbaar maakt voor organisaties.

De Spinoza- en Stevinpremies worden op 5 oktober 2022 uitgereikt. Alle laureaten zullen dan hun onderzoek kort presenteren en ook toelichten waar ze hun premie voor gaan gebruiken.