De Chinese overheid laat met spoed een onderzoeksruimte van 600 kubieke meter bouwen om een oplossing te zoeken voor het smogprobleem. Er is 60 miljoen euro voor uitgetrokken en er worden op grote schaal onderzoekers gerecruteerd, meldt de South China Morning Post.

‘Laat alles vallen wat je aan het doen bent en pak de smog aan alsof het een meteoriet is die op de aarde afkomt’, zou de gehele Chinese academie van wetenschappen te horen hebben gekregen.

Het idee is om de ‘smogkamer’, die in Huairou bij Beijing komt te staan, te vullen met vervuilde lucht. Daar kunnen dan onder gecontroleerde omstandigheden metingen aan worden verricht. De koepel is transparant, dus reacties onder invloed van zonlicht zouden gewoon door moeten gaan.

De Chinezen hopen zo onder meer te achterhalen hoe het komt dat bestaande computermodellen, die Europese en Amerikaanse smog adequaat beschrijven, in China niet blijken te werken. Mogelijk is de gemiddelde samenstelling van de vervuilde lucht anders, maar eigenlijk weet niemand er het fijne van.

Ook kan wellicht een truc worden bedacht om de smog versneld af te breken door nóg meer stoffen toe te voegen die er chemische reacties mee aangaan.

De smogkamer is gebaseerd op de European Photo Reactor (Euphore), die in 1995 in bedrijf werd genomen in Spanje. Die bestaat uit twee halfronde koepels van elk 200 kuub, die door een lichte overdruk in vorm worden gehouden.. Ze zijn gemaakt van een Teflon-achtig fluorcopolymeer, dat zelf volkomen inert is en dus de metingen niet kan verstoren. Volgens de beheerders komt 80 procent van het onlicht in het uv- en zichtbare gebied er doorheen.

Dat die koepels zo groot zijn, heeft te maken met het feit dat je in de buurt van de wand altijd rare stromingsverschijnselen kunt verwachten. Dus hoe meer lucht er ver van die wand zit, hoe beter.

De plotselinge Chinese haast lijkt ingegeven door recente berichten dat de bevolking de vervuiling niet meer wenst te pikken. Door ongeremde economische groei is de luchtkwaliteit met name rond Beijing de afgelopen jaren dramatisch verslechterd. Het milieubeleid van de overheid was al die tijd halfhartig, om het voorzichtig uit te drukken. Maar zo langzamerhand begint de situatie zo onleefbaar te worden dat de partijtop alle reden heeft voor paniek.

De betrokken onderzoekers laten intussen weten dat de overheid ze wel onder druk kan zetten maar dat je de wetenschap nu eenmaal niet kúnt opjagen: “Als je het met geld kon oplossen was er geen probleem. Maar helaas lost geld geen smog op.”

bron: South China Morning Post, de Volkskrant

Onderwerpen