Rathenau Instituut slaat alarm over achterblijvende regelgeving

De PvdA-Kamerleden Gill’ard, Waalkens, Besselink en Kuiken stellen dertien Kamervragen over synthetische biologie aan de ministers van OCW, VROM, LNV, EZ, BZK, Justitie en de staatssecretaris van VWS. Ze willen weten welke departementen er precies bij betrokken zijn. Van die departementen willen ze een overzicht van de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot bioterrorisme, patenten en vrijheid van wetenschap. Ook willen ze informatie over internationale verdragen en afspraken.

Ze weten het antwoord ongeveer al.

De vragen worden gesteld naar aanleiding van een ‘Bericht aan het Parlement’ dat het Rathenau Instituut vrijdag presenteerde. Het is een soort managementsamenvatting van ‘Leven Maken’, een boek over synthetische biologie dat diezelfde dag verscheen.

Het Rathenau Instituut waarschuwt dat synthetisch biologen precies dát aan het doen zijn: nieuwe levensvormen creëren. Het adviseert het ministerie van VROM om op korte termijn onderzoek te starten naar de veiligheidsrisico’s. Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding wordt gemaand om aandacht te schenken aan de mogelijkheden van bioterrorisme met kunstmatige organismen.

Daarnaast vindt het Rathenau Instituut dat EZ en OCW moeten onderzoeken of bij publiek gefinancierd gentechnologisch onderzoek een open source-benadering kan worden gehanteerd, zodat iedereen kan meeprofiteren van de resultaten. En er is een ethische discussie nodig over de vraag of het überhaupt wel wenselijk is dat iemand octrooi op leven krijgt.

bron: Rathenau Instituut

Onderwerpen