Computer zoekt in medicijnkastje naar verborgen antibiotica

Als bestaande antibiotica niet meer werken, dan kun je het beste alle andere bestaande medicijnen door de computer halen om te kijken of er toevallig iets tussen zit met de moleculaire structuur die je nodig hebt. Dat claimt de Canadese onderzoeker Artem Cherkasov.

Volgens Cherkasov heb je bij een epidemie van resistente bacteriën, al dan niet veroorzaakt door bioterroristen, nu eenmaal geen tijd om een geheel nieuw geneesmiddel te ontwikkelen en door de molen van klinische tests te loodsen. Je kunt dan beter een stof nemen waarvan de veiligheid is bewezen en die al in productie is, zij het als middel tegen een andere kwaal.

Dankzij de vooruitgang op het gebied van de cheminformatica en de proteomics moet het mogelijk zijn om eerst de ‘nieuwe’ bacterie snel te screenen op mogelijke zwakke plekken. Vervolgens kun je in een bibliotheek van bestaande geneesmiddelen zoeken naar toevallig aanwezige functionele groepen, die op de gevonden zwakheden zouden kunnen inspelen.

Cherkasov denkt dat er duizenden medicijnen bestaan met zulke groepen, en dat een aardig percentage daarvan zou kunnen dienen als antibioticum. Hij heeft er al een paar geïdentificeerd, zoals de cholesterolverlager lovastatine en gentisinezuur, een metaboliet van aspirine. Binnenkort wil hij een aantal van die stoffen in vitro uitproberen op de MRSA-bacterie.

Cherkasov (University of British Columbia, Vancouver) hield zijn verhaal tijdens het 234e congres van de American Chemical Society, deze week in Boston.

bron: ACS

Onderwerpen