Bommen ruiken voor minder dan een dollar

Aan de University of California (San Diego) is een sensor ter grotte van een stuiver ontwikkeld die sporen waterstofperoxidedamp op ppb-niveau kan detecteren. De uitvinders denken dat hij bij massaproductie minder dan een dollar per stuk hoeft te kosten, zo melden ze in JACS.

De sensor werkt met 50 nanometer dikke metaal-ftalocyaninefilms, die wel vaker in gassensoren worden gebruikt. Daarvan is bekend dat de elektrische geleiding verbetert wanneer ze in contact komen met een oxidator, en vermindert bij een reductor. Wat er gebeurt bij contact met waterstofperoxide hangt echter van de katalytische werking van het het metaal af. Bij koper en nikkel neemt de geleiding toe, bij kobalt neemt hij af.

De truc is nu om films met verschillende metalen in de sensor te verwerken. Peroxide geeft dan een unieke ‘vingerafdruk’.

Watersofperoxide wordt onder meer gebruikt als bleekmiddel in de papierindustrie. Me de sensor zou je de blootstelling van werknemers kunnen monitoren. Maar ook terroristen gebruiken vaak explosieven op peroxidebasis, en zouden met de sensor kunnen worden opgespoord.

Wat er gebeurt als er iemand langsloopt die zich net met peroxde heeft laten blonderen, is een open vraag.

bron: ACS

Onderwerpen