Met ultrasoon geluid kun je melk afromen op semi-industriële schaal. En het gaat veel sneller dan op de traditionele manier, stelden Australische onderzoekers tijdens een congres van de Acoustical Society of America in Pittsburgh.

Thomas Leong (Swinburne University of Technology, Hawthorn, Victoria) maakt daarbij gebruik van een oud akoestisch principe. Als je geluidsgolven in een vloeistof op een bepaalde manier laat terugkaatsen op zichzelf, krijg je een ‘staande golf’, die het karakter heeft van een afwisseling van lokale hoge- en lagedrukgebieden.

Zweven er deeltjes in de vloeistof, dan zoeken ze de energetisch meest gunstige positie in het drukveld op. Afhankelijk van de dichtheid kan dat de hoge of juist de lage druk zijn. Op die manier kun je de deeltjes dus binnen een klein deel van de vloeistof concentreren zodat je ze gemakkelijk kunt verwijderen.

Tot nu toe wordt dit scheidingsprincipe alleen op labschaal toegepast, bijvoorbeeld voor het sorteren van cellen. Maar de Australiërs hebben nu bedacht dat het ook werkt met vetbolletjes in melk. Als die zich concentreren, klonteren ze en kun je ze wegscheppen in de vorm van room.

En dat blijk je aardig te kunnen opschalen. In het Australische prototype gaat twee liter melk, met platen aan weerszijden die ultrasone golven van 1 of 2 MHz genereren. Naar keuze kun je er één laten trillen en de andere als reflector gebruiken, of ze allebei mee laten doen; dat laatste kost meer energie maar de scheiding verloopt sneller.

Leong zegt nu 30 l melk per uur te kunnen afromen. Voor de grootschalige zuivelindustrie natuurlijk een schijntje, maar hij denkt de technologie wél te kunnen slijten aan kleine onafhankelijke kaasmakers.

bron: Acoustical Society of America