Kunstmestfabriek weg, ammoniaktrein overbodig

De vestiging van DSM Agro in IJmuiden gaat per 1 januari 2010 dicht. De sluiting maakt deel uit van een akkoord met de ministers Cramer (VROM) en Eurlings (V&W) dat een einde moet maken aan het vervoer per spoor van ammoniak tussen Geleen en IJmuiden.

De fabriek in IJmuiden is ooit gebouwd om ammoniak te maken uit ‘kooksovengas’, dat werd aangeleverd door buurman Hoogovens (het huidige Corus). Het gas, met een hoog waterstofgehalte, kwam vrij bij de productie van cokes uit steenkool. Van de ammoniak werd weer kunstmest gemaakt. Die kunstmestfabriek staat er nog steeds maar de ammoniak wordt óf per schip aangevoerd óf per trein, vanuit een DSM-fabriek in Geleen.

Tegen die ammoniaktreinen wordt al jaren geprotesteerd. Gemeentes langs het spoor zijn bang dat er ooit eentje gaat lekken. De overheid wil eveneens van het vervoer van vgevaarlijke stoffen per spoor af, en is nu zelfs bereid om DSM daarvoor financieel te compenseren.

Bij DSM in IJmuiden werken nu nog 120 mensen. Het bedrijf verwacht iedereen te kunnen herplaatsen, elders binnen DSM of bij Corus. Eén van de salpeterzuurfabrieken wordt verplaatst van IJmuiden naar Geleen.

Los van dit alles staat DSM Agro overigens ng steeds te koop. Maar de nieuwe eigenaar zit ook aan het akkoord met de overheid vast.

bron: DSM, SP

Onderwerpen