Het is nog maar de vraag of bruinbrood beter voor je is dan witbrood. Veel hangt af van je persoonlijke darmmicrobioom, suggereert een Israëlische publicatie in Cell Metabolism.

Eran Segal en collega’s van het Weizmann-instituut in Rehovot hebben een twintigtal proefpersonen een weekje op een dieet gezet van óf wit fabrieksbrood óf ambachtelijk volkoren-zuurdesembrood. Voor en na de proef werden de darmflora’s in kaart gebracht. Die bleken zich niet of nauwelijks te laten beïnvloeden door welk brood dan ook; eerdere studies lieten wél een verandering zien, en achteraf vraag je je af hoe dat dan kan.

De Israëli’s maten wel significante veranderingen in de concentraties van een hele reeks stoffenin het bloed, maar ook die lieten geen echt verband zien met het type brood - kennelijk is het meer een kwestie van méér brood eten dan van welk brood.

Wat wel opviel was een verandering van de glycemische respons, dus de mate waarin een maaltijd het glucosegehalte van het bloed verhoogt. Alleen bleek die respons van persoon tot persoon te verschillen: sommigen reageren sterker op witbrood, anderen op zuurdesembrood. In alle gevallen bleek die reactie achteraf samen te hangen met de samenstelling van het microbioom.

De studie is te kleinschalig en te oppervlakkig om keiharde conclusies te trekken over de medische effecten van de onderzochte broodsoorten. Dat doen de auteurs dan ook niet. Maar ze besluiten wel terecht met de opmerking dat beweringen over ‘gezond’ of ‘ongezond’ zijn van bepaalde soorten brood, misschien wel niet zo veel waard zijn.

bron: Cell Press