Honderden miljoenen zijn uitgetrokken voor vernieuwend chemisch onderzoek, waaronder robotlabs, kweekvlees en organoïden.

Het gejuich was niet van de lucht vorige week, toen het Nationaal Groeifonds haar tweede ronde toekenningen bekendmaakte. De posts, tweets, persberichten en commentaren buitelden over elkaar heen. Met goede reden, want het was ook niet niks. Het Groeifonds adviseert maar liefst € 5 miljard uit te trekken om 28 van de 34 ingediende voorstellen (gedeeltelijk) te financieren. Van dat bedrag is overigens € 3,7 miljard voorwaardelijk toegekend, wat wil zeggen dat de voorstellen op bepaalde onderdelen nog extra onderbouwing of uitwerking nodig hebben. Daarnaast is het advies om nog eens € 1,3 miljard te reserveren voor projecten waarvan het onderwerp van groot belang is, maar waarvoor of de ingediende voorstellen op dit moment echt niet voldoen, of waar het besluit nog afhankelijk is van andere (internationale) toekenningen.

Robotlab

Serieuze investeringen dus, die voor een aanzienlijk deel terechtkomen bij chemie en life sciences gerelateerde programma’s. Zoals € 97 miljoen (voorwaardelijk) voor het voorstel ‘De revolutie van de zelfdenkende moleculaire systemen’, ofwel het grootschalige robotlab dat in Nijmegen van de grond gaat komen. Volgens initiatiefnemer Wilhelm Huck, hoogleraar fysisch-organische chemie aan de Radboud Universiteit, biedt dit Big Chemistry-plan een geheel nieuwe manier om chemische problemen te bestuderen en op te lossen. ‘De commissie vindt het veelbelovend om de uitmuntende scheikundige positie van Nederland op deze manier verder te ontwikkelen’, zo staat te lezen in het adviesrapport. Binnenkort besteden we in C2W | Mens & Molecule uitgebreid aandacht aan wat dit plan precies behelst.

Circulaire plastics

Het DuurzameMaterialenNL consortium ontvangt € 221 miljoen (voorwaardelijk) voor het onderdeel circulaire plastics, dat zich richt op de gehele keten van het ontwerp van polymere materialen tot de benodigde systeemintegratie om waardeketens te sluiten. Dit project komt voort uit het bestaande MaterialenNL Platform dat voorkomt uit de topsectoren ChemistryNL, Holland Hightech en Energie. Grote bedragen gaan ook naar NextGenHighTech, dat de toegekende € 450 miljoen (voorwaardelijk) gaat inzetten voor calls gericht op onder meer biomedische productietechnologie, halfgeleiders, composieten, energie en agrifood.

Kweekvlees

In de categorie Landbouw en Leefomgeving springen twee voorstellen eruit. Cellulaire Agricultuur, gericht op op onder meer kweekvlees en kweekzuivel (€ 60 miljoen voorwaardelijk) en CROP-XR dat nieuwe veredelingsmethoden voor klimaatefficiëntere gewassen ontwikkelt (€ 21 miljoen direct, € 22 miljoen voorwaardelijk).

Organoïden

Tot slot vliegen de miljoenen ons ook om de oren in de categorie Gezondheid en Zorg. De Biotech Booster krijgt € 50 miljoen direct en € 196 miljoen voorwaardelijk om de kloof tussen wetenschappelijke resultaten en bedrijvigheid te dichten en er zo voor te zorgen dat nieuwe kennis sneller richting concrete toepassingen gaat. Vooral gericht op de medische hoek, maar chemie en landbouw vallen ook binnen het werkveld van de Biotech Booster. Het kankeronderzoek krijgt een flinke impuls via het Oncode-PACT dat onder meer kunstmatige intelligentie en organoïden-technologie inzet om de preklinische onderzoeksfase efficiënter in te richten en zo de route van bench-to-bedside te versnellen. Hiervoor krijgt het consortium € 161 miljoen direct en nog eens € 164 miljoen voorwaardelijk. Tot slot is er nog zicht op € 80 miljoen, dat voorwaardelijk is toegekend aan PharmaNL voor het opschalen van technische faciliteiten voor start-ups in de farmaceutische industrie.