Brussel heeft een miljard euro over voor een verjongingskuur voor de Europese procesindustrie. Mits die er zelf ook een miljard in steekt, zo bleek tijdens de lancering van het SPIRE-programma.

SPIRE staat daarbij voor Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency. Het is één van de ‘public-private partnerships’ (PPP) binnen Horizon 2020, het EU-investeringsprogramma voor wetenschap en innovatie voor de periode 2014-2020. Dat programma werd vorige week officieel opgestart; na lang onderhandelen is er uiteindelijk zo’n 80 miljard euro voor gereserveerd.

De SPIRE-PPP omvat niet alleen de Europese chemische industrie maar ook de staalindustrie, de non-ferrometalen, de rest van de mineralenbranche, de cement- en keramische industrie, de watersector en de ingenieursbureaus die voor dit gezelschap werken.

Met z’n allen zitten ze zitten met hoge energiekosten, fabrieken die vaak niet al te nieuw meer zijn, stijgende druk vanuit de milieuhoek, en grondstoffen die op dreigen te raken. Met goedkoop gas en andere vormen van overheidssubsidie kun je ze wel een tijdje in de lucht houden, maar om ze ook op de lange termijn concurrerend te houden zijn toch echt technologische doorbraken nodig.

Het nu beloofde geld zal worden uitgesmeerd over een groot aantal publiek/private projecten. Voor 2014 staan er in het kader van SPIRE vier gepland. De onderwerpen zijn geïntegreerde realtime procesbesturing, kleinschalige en flexibele benutting van biomassa, innovatieve productscheidingstechnieken, en een branchebreed onderzoek naar energiebesparingstechnieken in de hoop dat bedrijven iets kunnen leren van elkaar.

Voor 2015 worden ook vier projecten genoemd, al is die lijst nog niet definitief. Het zijn katalytische reactortechologie, energie- en grondstoffenmanagementsystemen, terugwinning van metalen en andere mineralen, en microreactoren die kunnen werken met vaste stoffen.

Nanotechnologie, geavanceerde materialen en biotechnologie staan er niet bij, want daarvoor worden aparte PPP’s opgericht.

bron: A.SPIRE

Onderwerpen