Arginase is de moleculaire link tussen overgewicht en hoge bloeddruk. Dus aan dat laatste symptoom moet alvast iets te doen zijn, denkt de Amerikaanse farmacoloog William Durante.

Dat arginase is een enzym dat - de naam zegt het al - het aminozuur arginine afbreekt. Normaal gebeurt dat in de lever als laatste stap in de ureumcyclus, een reeks chemische reacties die ammoniak omzetten in ureum teneinde overtollige stikstof te kunnen lozen via de urine.

Maar arginase kan ook elders arginine afbreken, dat niet in die ureumcyclus zit maar rechtstreeks afkomstig is uit de voeding. Dat arginine kan dan niet meer door ándere enzymen worden gebruikt als grondstof voor stikstofmonoxide (NO). En dat NO is in het lichaam een signaalmolecuul dat onder meer de spieren rond bloedvaten laat ontspannen zodat de bloedstroom minder weerstand ondervindt.

Kortom, om de een of andere reden blijken obese ratten meer arginase aan te maken dan gebruikelijk. Met als gevolg dat er geen NO meer overblijft om hun bloeddruk laag te houden.

Durante en collega’s van de University of Missouri-Columbia meldden het een paar maanden geleden in Obesity, Dat is een gespecialiseerd tijdschrift met een bescheiden impactfactor van 4.389, dus die publicatie lijkt iedereen te zijn ontgaan. Vandaar dat Durante en de universiteit nu zelf de publiciteit hebben opgezocht door te benadrukken dat je natuurlijk ook iets kunt doen aan dat argininetekort.

Extra arginine innemen is volgens Durante niet de slimste optie, vanwege mogelijke bijwerkingen. Hij ziet meer in geneesmiddelen die specifiek de activiteit van arginase blokkeren; die bestaan nog niet omdat niemand er ooit het nut van inzag, maar wie weet.

In de tussentijd onderzoekt hij waaróm die extra arginase wordt geproduceerd, want hij heeft nog geen flauw idee.

bron: University of Missouri-Columbia