Anammox-bacteriën.

De nieuwste variant van rioolwaterzuivering met de anammoxbacterie is zo energiezuinig dat je netto biogas overhoudt. Dat melden onderzoekers uit Delft en Nijmegen deze week in Science.

Deze maand wordt op de rioolwaterzuiveringsinrichting Dokhaven in Rotterdam, waar al sinds 2002 met anammox wordt geëxperimenteerd, een pilotplant in gebruik genomen die volgens het nieuwe principe werkt.

Anammox staat voor anaerobe ammoniumoxidatie. Bij dit stikstofverwijderingsproces worden NH4+ en NO2- omgezet in N2 en H2O. Dat er bacteriën bestaan die dit kunstje beheersen is ooit bij toeval ontdekt bij Gist-Brocades (tegenwoordig DSM) in Delft. De plaatselijke TU heeft het vervolgens uitgewerkt tot een bruikbare vorm van waterzuivering.

Het anammoxproces verbruikt sowieso veel minder energie dan de traditionele aerobe stikstofverwijdering. De bacteriën groeien echter relatief traag. Om een acceptabele zuivering te krijgen moest je daarom tot nu toe werken met warm water en hoge NH4+-concentraties.

Mark van Loosdrecht en Gijs Kuenen (TU Delft) en Boran Kartal (Radboud Universiteit) denken dat bezwaar nu te kunnen ondervangen door de bacteriën samen te pakken in korrelvorm. Met dergelijke korrelreactoren is in Delft al vaker geëxperimenteerd: de bekendste toepassing is het Nereda-proces voor aerobe waterzuivering dat samen met ingenieursbureau DHV werd ontwikkeld.

Volgens Van Loosdrecht wordt het dankzij Anammox-korreltechnologie mogelijk om afvalwaterzuiveringen anders te gaan opzetten. Hij denkt aan een proces in twee stappen. Eerst concentreer je alle aanwezige koolwaterstoffen om ze te kunnen vergassen, vervolgens haal je met het anammoxproces de stikstof uit het water.

Hij denkt dat zo’n zuivering in theorie 9 kWh kan opleveren per gemiddelde Nederlander en per jaar. De huidige zuiveringen verbruiken juist 16 kWh. Alles bij elkaar zou de Nederlandse energiebehoefte met ongeveer 85 MW kunnen dalen.

bron: TU Delft

Onderwerpen