Is de KNCV een vereniging voor Nederlandse chemici of voor alle chemici in Nederland? Dit is de vraag die mij bezighield toen ik mij voorbereidde op het voorzitterschap van de KNCV. Het viel mij op dat de voertaal van de KNCV hoofdzakelijk Nederlands is. Als medewerker van de Universiteit Maastricht ben ik gewend om veel in het Engels te communiceren. Is dit een logisch verschil, vroeg ik me af.  

Aan de ene kant wel. De Universiteit Maastricht is internationaal georiënteerd en profileert zich als dé Europese universiteit van Nederland. Ruim de helft van de studenten en bijna de helft van de academische staf is afkomstig uit het buitenland. De voertaal in het onderwijs en onderzoek is Engels. Bij alle Nederlandse universiteiten is dezelfde trend te zien. Meer dan de helft van de promovendi is afkomstig uit het buitenland en ook de wetenschappelijke staf in de bètafaculteiten is voor de helft of meer internationaal. De KNCV daarentegen heeft een nationaal profiel als belangenbehartiger van de chemie en chemici in Nederland. De leden werken in het bedrijfsleven, onderwijs en bij de overheid of studeren in Nederland. Op de werkvloer van veel overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen is Nederlands de voertaal. De KNCV brengt de maatschappelijke bijdrage van de chemie onder de aandacht bij het algemene publiek, uiteraard in het Nederlands. 

Ik vind het belangrijk dat een vereniging mensen onderling verbindt

Aan de andere kant niet. De chemie in Nederland is internationaal georiënteerd en niet alleen in het chemisch onderzoek. De Nederlandse chemische industrie bevindt zich in het ARRRA-cluster, Antwerpen-Rotterdam-Rijn-Ruhr-area; het grootste Europese petrochemiecluster. Nederland heeft daarin een sterke logistieke positie met internationale bedrijven. De KNCV is ook internationaal actief via de Europese koepelvereniging van chemische beroepsverenigingen EuChemS en binnen IUPAC. Uit onderzoek voor de Topsector Chemie naar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt bleek dat in 2014 ruim 17% van de chemici niet in Nederland was geboren en dit aandeel was in voorgaande jaren telkens gestegen.  

Ik vind het belangrijk dat een vereniging mensen onderling verbindt. Chemici hebben een gezamenlijke ‘taal’ met de elementen van het periodiek systeem en reactievergelijkingen. Maar er is natuurlijk veel meer informatie te delen waarvoor een gezamenlijke taal nodig is. Ik heb een voorliefde voor de Nederlandse taal en gebruik Engels als middel om met internationale collega’s en studenten te communiceren. Ik denk dat de KNCV hetzelfde zou moeten doen. Niet om het Nederlands in te wisselen voor het Engels, maar om meer informatie tweetalig aan te bieden om het bereik van de vereniging te vergroten. Graag heet ik elke chemicus, levenswetenschapper en procestechnoloog in Nederland van harte welkom bij de KNCV. Ik voeg daar graag aan toe: I would like to welcome every chemist, life scientist and process engineer in the Netherlands to the KNCV!