Amsterdamse hoogleraar maakt belang van moleculair onderzoek naar de ziekte van Huntington zichtbaar voor een zeer divers publiek  

Medisch-bioloog Eric Reits van het Amsterdam UMC krijgt de KNCV Van Marumpenning 2024 voor de manier waarop hij zijn wetenschappelijke onderzoek naar de ziekte van Huntington in een brede context plaatst en toegankelijk maakt voor een zeer divers publiek, variërend van patiënten en hun families tot zorgverleners, studenten en wetenschappers uit aanverwante vakgebieden. De KNCV Van Marumpenning is een erkenning voor personen die bijdragen aan het verhogen van de zichtbaarheid van (beoefenaars van) de chemie en life sciences.  

Eric Reits

Eric Reits, hoogleraar medische biologie, Amsterdam UMC en winnaar van de KNCV Van Marumpenning 2024

Beeld: Amsterdam UMC

In het onderzoek van Eric Reits staat de ziekte van Huntington centraal, een zeldzame, zeer ernstige erfelijke ziekte (qua symptomen een combinatie van dementie, Parkinson en ALS) waarvoor nog geen behandeling beschikbaar is. Reits combineert fundamenteel moleculair-biologisch en biochemisch onderzoek met onderzoek naar mogelijkheden voor een behandeling. Maar hij laat het niet bij onderzoek alleen. Reits zet zich al jaren op vele fronten in om meer aandacht te genereren voor deze ziekte. Hij is een stuwende kracht achter het Campagneteam Huntington, dat zich inzet om op toegankelijke wijze patiënten en hun families, zorgverleners, studenten, scholieren en ook het ‘algemene publiek’ te informeren over allerlei aspecten van de ziekte van Huntington.  

Reits gebruikt hiervoor uiteenlopende podia, variërend van kleine bijeenkomsten met patiënten en hun families overal in het land tot optredens in landelijke media (recent nog bij NPO Radio1 in de “Publieke Tribune” en “Geef om je hersenen” bij NPO1/Omroep Max). Hij weet daarbij zowel de moleculaire grondslagen van de ziekte en de mogelijke therapeutische interventies goed uit te leggen en tegelijkertijd op empathische wijze de impact van deze ziekte te schetsen.  

De KNCV ziet in Eric Reits een onderzoeker die erin slaagt om op zeer kundige en tegelijkertijd aansprekende wijze de chemie en life sciences, in dit geval de moleculair-biologische, biochemische en biomedische kant van het vakgebied, zichtbaar en relevant te maken voor een scala aan doelgroepen en kent hem daarom met groot plezier de Van Marumpenning 2024 toe. De feestelijke uitreiking vindt plaats op 10 oktober a.s. tijdens de Avond van de Chemie in theater Flint in Amersfoort.  

Over de KNCV Van Marumpenning 

De KNCV Van Marumpenning is vernoemd naar de scheikundige Martinus van Marum (1750-1837), die in 1787 de ‘Lavoisierse Scheikunde’ introduceerde in Nederland. Van Marum combineerde de eigenschappen van een groot onderzoeker met een open gedachtegang over maatschappelijke zaken. De KNCV reikt de prijs sinds 1987 tweejaarlijks uit aan personen die een significante bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling en betekenis van de chemie voor de maatschappij en aan het vergroten van de zichtbaarheid van het vakgebied en haar beoefenaars. In 2022 ging de Van Marumpenning naar de Sisters in Science.