De Sisters in Science, Noor Abdulhussain, Lotte Schreuders en Mimi den Uijl, zijn onderscheiden met de KNCV Van Marumpenning 2022 voor hun bijdrage aan de zichtbaarheid van de chemie én haar beoefenaars bij een breed publiek. De prijs wordt op 13 oktober uitgereikt tijdens de Avond van de Chemie, die dit jaar plaatsvindt in Leiden.

Sisters_1

V.l.n.r.: Mimi den Uijl, Lotte Schreuders en Noor Abdulhussain

Abdulhussain en Den Uijl zijn promovendi aan het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences van de Universiteit van Amsterdam, Schreuders is docent bij de masteropleiding Chemistry, track Analytical Sciences aan dezelfde universiteit.

In januari 2021 zijn de drie sisters een Instagramaccount gestart, SistersinScience_NL, waarin ze hun volgers laten kennismaken met hun dagelijkse leven en werk. Ze gebruiken nadrukkelijk hun eigen leven en ervaringen om iets te laten zien over hun onderzoek en werkzaamheden, maar ook over wat het betekent om een jonge, vrouwelijke wetenschapper in de chemie te zijn. Volgens de jury is met name dat laatste ‘een vernieuwend aspect, waarmee ze verder gaan dan de gangbare vormen van wetenschapscommunicatie waarin vooral het uitleggen van complex onderzoek en van het belang van wetenschap voor de maatschappij centraal staan. De Sisters in Science maken het persoonlijk en gaan ook de minder mooie kanten van een wetenschappelijke loopbaan niet uit de weg’. 

Naast het Instagramaccount hebben de Sisters in Science deelgenomen aan een groot aantal activiteiten waarin kinderen, jongeren en ook het algemene publiek kennismaken met wetenschap, variërend van grootschalige wetenschapsfestivals tot optredens in theatershows, workshops en trainingen.

Door hun toegankelijke optreden, inzet van moderne communicatiemiddelen en hun herkenbaarheid voor een cultureel divers publiek, fungeren ze volgens de jury als verfrissende rolmodellen voor jongeren. Tegelijkertijd weten ze, juist door hun persoonlijke aanpak, veel verschillende groepen in de maatschappij te bereiken voor wie wetenschap vaak nog onbekend terrein is.
De Sisters in Science laten zien dat wetenschap en chemie voor iedereen bereikbaar zijn en dragen daarmee onmiskenbaar bij aan het meer inclusief maken van de chemie en life sciences op alle niveaus

De KNCV, de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging, kent de Van Marumpenning sinds 1987 toe aan personen of non-profitorganisaties die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het zichtbaar maken van chemie, life sciences, biotechnologie, procestechnologie en de beoefenaars daarvan. De prijs (een penning en een oorkonde) is vernoemd naar Martinus van Marum (1750-1837), een groot netwerker en actief communicator die in zijn tijd kennis over chemie voor een breed publiek toegankelijk heeft gemaakt.