Bacterie gedijt al 3 miljard jaar op gif

In een poel in Californië zijn voor het eerst anaerobe bacteriën aangetroffen die fotosynthese bedrijven met arseen als elektronendonor. Het zou wel eens een manier van overleven kunnen zijn die een paar miljard jaar geleden heel populair was, zo schrijven Amerikaanse onderzoekers in Science.

De bacteriën vormen biofilms in de hete, bubbelende, zuurstofloze waterpoelen rond Mono Lake, aan de voet van de Sierra Nevada. Ze blijken daar het rijkelijk voorhandene arseniet (As3+) om te zetten in arsenaat (As5+), waarbij ze de benodigde energie uit zonlicht halen. De elektronen zijn nodig om koolstofdioxide om te zetten in organisch materiaal.

De huidige fotosyntheseprocessen zijn vrijwel altijd gebaseerd op andere elektronendonoren, zoals H2S of H2O. Die laatste variant is er verantwoordelijk voor dat de Aardse atmosfeer zo’n hoog zuurstofgehalte heeft. Vermoed wordt dat deze zuurstoftoevoer zo’n 2,7 miljard jaar geleden op gang begon te komen. Maar voor die tijd waren er ook al bacteriën, en mogelijk hebben die op arseen geleefd.

En dat zou weer kunnen betekenen dat een ander microbieel proces, waarbij As5+ weer tot As3+ wordt gereduceerd, ook al veel langer bestaat dan de wetenschap vermoedde.

bron: BBC News


Onderwerpen