Commissie-Scheepbouwer prijst sleutelgebied Chemie de hemel in

Van de zes sleutelgebieden, die sinds 2004 zijn gevormd binnen het Nederlandse bedrijfsleven, is Chemie verreweg het beste georganiseerd. Dat constateert een commissie onder leiding van KPN-topman Ad Scheepbouwer, die in opdracht van het Innovatieplatform deze ‘parels van de Nederlandse economie’ heeft geëvalueerd.


De sleutelgebieden zijn vanaf 2004 in het leven geroepen door het vorige Innovatieplatform. Ze zijn vooral bedoeld om de samenwerking binnen branches te bevorderen en zo de innovatie te versnellen.

Naar eigen zeggen had Scheepbouwer eigenlijk kwantitatief willen meten of het al iets heeft opgeleverd. Toen dat onmogelijk bleek wegens gebrek aan harde informatie, werd besloten om dan maar naar de sterkes en zwaktes van organisatie, internationale positie en economische kracht te kijken.


De chemie komt daar uit als lichtend voorbeeld voor de rest. De branche was altijd al relatief goed georganiseerd en dankzij de instelling van de Regiegroep Chemie is dat alleen maar beter geworden. Initiatieven als het polymeren-innovatieprogramma van het DPI en de roadmaps Procesintensificatie en Human Capital klinken de commissie als muziek in de oren. Ook wordt de rol van ex-Shell-topman Rein Willems als centraal aanspreekpunt voor de overheid geprezen. Het enige minpunt is eigenlijk het geringe aantal mensen (slechts 75.000) dat binnen de procesindustrie werkt.


Andere sleutelgebieden krijgen veel meer kritiek. Zo wordt ze verweten dat ze onvoldoende definiëren wat er wel en niet bij hoort. Binnen het gebied ‘Water’ valt bijvoorbeeld zowel waterzuiveringstechnologie als scheepsbouw. Het gebied Creatieve Industrie (dat zich uitstrekt van architectenbureaus tot computerspelletjes) wordt de wacht aangezegd: het krijgt nog een jaar om serieus aan de sleutelgebied-status te gaan werken, anders is het die status kwijt.


Scheepbouwer vindt tevens dat de overheid zélf de sleutelgebieden serieuzer moet gaan nemen. “Er zou één aanspreekpunt moeten zijn. Je loopt nu eindeloos van het ene ministerie naar het andere.” Ook wordt van alle kanten geklaagd dat die ministeries te weinig van de branches afweten.


De commissie raadt aan om de sleutelgebieden-aanpak voort te zetten. De gebieden zouden 8 tot 12 jaar moeten blijven bestaan. Wel zou het bestaansrecht regelmatig moeten worden geëvalueerd, al weet Scheepbouwer nog niet welke criteria daarvoor moeten gelden.

bron: Innovatieplatform

Onderwerpen