Om de TU Eindhoven in 2020 bij de wereldtop te laten horen, moeten bedrijven, overheden en andere partners er minstens 300 miljoen euro in steken. Dat valt op te maken uit een Strategisch Plan dat vandaag door de universiteit is gepresenteerd.

In totaal is volgens het plan 600 à 700 miljoen nodig, verdeeld over 10 jaar. De TU/e denkt zelf ongeveer de helft te kunnen ophoesten.

Volgens een persbericht is de upgrade nodig ‘om ook in 2020 van grote betekenis te kunnen zijn voor de internationale concurrentiepositie van de Brainportregio Zuidoost-Nederland en daarmee voor de Nederlandse kenniseconomie’, en hebben de lokale donors zelf ook belang ‘bij samenhangende versterking van het hightech-ecosysteem’.

Volgens het plan moet het aantal studenten en (belangrijker!) het aantal afstudeerders met de helft toenemen. De TU/e wil die mensen lokken door maatschappelijke uitdagingen op gebieden als duurzaamheid, gezondheid, communicatie, veiligheid en mobiliteit te verheffen tot rode draad binnen het onderwijsaanbod.

Ook bij het universitaire onderzoek wordt zwaar ingezet op drie maatschappelijk relevante ‘TU/e Strategic Areas’: Energie, Gezondheid en Slimme Mobiliteit.

Bekend was al dat er een University College komt, dat een brede, internationaal georiënteerde bacheloropleiding gaat aanbieden in de ingenieurswetenschappen. ‘Breed’ wil dan onder meer zeggen dat er ook vakken als sociologie en psychologie worden aangeboden zodat technologie ‘nadrukkelijk in haar maatschappelijke en menselijke context (wordt) geplaatst’.

Tot slot wil de TU/e de campus uitbouwen tot een TU/e Science Park waar onderzoekers uit de hele wereld samenwerken in een klimaat van open innovatie, en waar (anders dan nu) ook buiten werktijd het nodige te doen is.

Bron: TU/e

Onderwerpen