Captains of Chemistry is een achtdelige serie podcasts, gesponsord door AkzoNobel, over manieren waarop de chemiesector kan bijdragen aan de toekomst.

In de eerste aflevering leiden katalyse-expert Bert Weckhuysen en drie van zijn promovendi de luisteraars rond door hun Utrechtse lab en leggen in lekentaal uit hoe katalysatoren werken, hoe je ze onderzoekt en hoe dat de wereld kan verduurzamen: ‘We willen dat het een stille revolutie wordt, dat de consument er niets van merkt.’

Online plantjes

Samen met de American Society of Plant Biologists en de Society for Experimental Biology kondigt Wiley Plant Direct aan, een open-accesstijdschrift over alles dat met planten te maken heeft. Onder de onderwerpen die in aanmerking komen zijn genetica, biochemie, celbiologie, bioinformatica, moleculaire biologie en evolutie. Publiceren kost $ 2.200 per manuscript maar je krijgt korting als je een conceptversie op de BioRxiv-preprintserver zet ter beoordeling. Kom daar maar eens om binnen de chemie.