Klinische laboratoria moeten gaan onderzoeken hoe ernstig de problemen zijn met glucosemeters van diabetespatiënten. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) heeft haar leden opgeroepen feedback te geven over hun ervaringen bij het controleren van zulke meters, meldt zij in een persbericht.

Om voldoende input te krijgen maakt ze de patiënten in kwestie in een ander persbericht nog eens attent op het feit dat glucosemetercontrole tot het servicepakket van steeds meer klinische laboratoria behoort.

De NVKC haakt hiermee in op groeiende ongerustheid over die meters. Volgens Diabetesvereniging Nederland (DVN) hebben apothekers, hulpmiddelenleveranciers en verzekeraars steeds meer de neiging om er op te bezuinigen, en hun patiënten op te knappen met een goedkopere meter dan hun behandelaar eigenlijk had voorgeschreven.

De behandelaars claimen dat zo’n meter maatwerk is, al is niet helemaal duidelijk wát er precies maatwerk is aan het meten van een glucoseconcentratie. Waarschijnlijker is dat de goedkopere meters minder accuraat zijn en/of dat de fabrikanten slordig zijn bij het kalibreren. Hoe dan ook, minstens één patiënt schijnt al in coma zijn geraakt omdat hij een overdosis insuline inspoot na gebruik van een glucosemeter van het verkeerde merk.

DVN heeft inmiddels een meldpunt ingesteld en een brandbrief naar de meterverkopers gestuurd. Nog meer effect scoorde ze afgelopen zaterdag (31 januari) met een stukje in de Telegraaf, met opmerkingen over ‘prutszorg’.

Nu maar hopen dat de feedback van de NVKC-leden een objectievere inschatting van de grootte van het probleem oplevert.

bron: NVKC, DVN, Telegraaf