Wetenschap en katholicisme hoeven elkaar niet te bijten

Als je aanneemt dat God evolutionaire processen gebruikt als techniek om het leven op aarde vorm tegeven, dan hoeven wetenschap en religie elkaar niet in de weg te staan. Dat blijkt ongeveer het standpunt van paus Benedictus XVI inzake de controverse tussen schepping en evolutie. Van ‘intelligent design’ en creationisme moet hij niets hebben, zo blijkt uit een boek dat zojuist in Duitsland is verschenen.

Benedictus heeft zijn opmerkingen vorig jaar september gemaakt tijdens discussies met ex-studenten, in het zomerpaleis in Castel Gandolfo. Ze zijn nu voor het eerst openbaar gemaakt. Het is voor het eerst dat de voormalige hoogleraar theologie duidelijk maakt hoe hij over de kwestie denkt.

Eerder waren er speculaties dat de paus wél geloofde in intelligent design, een leer die stelt dat het leven te complex is om zonder goddelijk ingrijpen te zijn geëvolueerd. In de praktijk wordt dat idee vooral verdedigd door ultraconservatieve Amerikaanse protestanten.

Maar in het boek prijst de paus de wetenschappelijke vooruitgang en stelt dat christenen die niet zomaar kunnen negeren. “Ik zou niet uitsluitend op het geloof vertrouwen om het hele plaatje te verklaren”, zou hij hebben gezegd.

Daarmee valt hij echter niet van zijn geloof af. Volgens hem zit er achter de schijnbaar willekeurige evolutie wel degelijk een rationeel proces: op detailniveau stommelt het selectieproces maar een eind heen, maar op macroschaal stuurt God het bij. In zijn ogen heeft de wetenschap de neiging om dat over het hoofd te zien.

Ook tekent hij aan dat de theorieën van Darwin nooit volledig te bewijzen zijn, alleen al vanwege de tijdschaal, en dat de wetenschap niet sluitend kan verklaren hoe het leven in den beginne van start is gegaan.

bron: Reuters

Onderwerpen