Met een antibioticum dat licht geeft kun je bacteriële infecties van kunstheupen en andere implantaten opsporen voordat ze echt ernstig worden. Bij muizen werkt het alvast perfect, melden Groningse onderzoekers in Nature Communications.

Het idee is dat niets zich selectiever bindt aan Staphylococcus aureus en andere Gram-positieve bacteriën, die zulke infecties meestal veroorzaken, dan een antibioticum van goede kwaliteit. Voorzie je dat antibioticum van een fluorescent label, dan moet je precies kunnen zien of het zich ergens ophoopt. De dosering kan daarbij veel lager zijn dan wanneer je met dat antibioticum daadwerkelijk de infectie te lijf wilt gaan.

UMCG-onderzoekers onder leiding van de hoogleraren Jan Maarten van Dijl en Go van Dam hebben dat in praktijk gebracht met vancomycine als antibioticum en IRDye 800CW als nabij-infrarood label. Dienden ze die combinatie toe aan muizen die ze twee dagen eerder met S. aureus hadden besmet, dan konden ze met een gespecialiseerd imagingsysteem inderdaad de besmettingshaard gemakkelijk terugvinden. Uiteraard zagen ze ook een beetje luminescentie rond de lever en de nieren, waar de combinatie uiteindelijk wordt afgebroken, maar storend is dat niet.

Zo’n test zou in de praktijk uiterst nuttig zijn. Naar schatting raakt vijf procent van de huidige kunstheupen en andere botimplantaten geïnfecteerd. Bij open botbreuken, die met een implantaat moeten worden gerepareerd, treedt zelfs in 30 procent van de gevallen een infectie op.

Die infecties zijn in het begin moeilijk te constateren. Maar als ze te lang voortwoekeren en de bacteriën de kans krijgen een biofilm te vormen waarop antibiotica geen vat meer hebben, is vervanging van het implantaat vaak de enige oplossing.

In Groningen zijn inmiddels al wat proefjes gedaan met lichaamsdelen van overleden mensen. Eer het op levende patiënten kan worden uitgeprobeerd zal nog wel wat langer duren. Onder meer omdat het in eigen lab in elkaar geknutselde vancomycine niet echt voldoet aan de eisen van good manufacturing practice - aan muizen kun je het wel geven, aan mensen liever niet.

bron: UMCG

Onderwerpen