De Nederlandse Raad voor Natuur- en Scheikunde (RNS) is op 27 november 2019 opgeheven en gesplitst in de Raad voor de Natuurkunde (Dutch Physics Council) en de Raad voor de Scheikunde (Dutch Chemistry Council).

De twee nieuwe raden zijn ontstaan vanuit de wens voor een onafhankelijk disciplinair orgaan dat de interesses van academisch onderzoek vertegenwoordigt, coördineert en bevordert. Met de steun van de vorige raad is Bert Meijer een initiatief gestart om de twee nieuwe raden op te zetten, en op de CHAINS-conferentie en de Physics@Veldhoven-conferentie zijn de raden officieel gepresenteerd.

Alle fysisch/chemische instituten en universitaire afdelingen die een behoorlijke activiteit vertonen in hun gebied zijn vertegenwoordigd in de Raad voor de Natuurkunde/Scheikunde, met een vertegenwoordiger per op zichzelf staande discipline.

De nieuwe raden zullen nog wel met elkaar samenwerken indien dat nodig is, maar zijn in principe individuele raden. Ze bestaan uit de Raad (alle vertegenwoordigers), een kernteam en een ambassadeur. Het kernteam van de Raad voor de Scheikunde bestaat uit Wilhelm Huck (voorzitter), Bert Poolman, Marcel Wubbolts, Kitty Nijmeijer en Célia Fonseca Guerra. Niemand minder dan Nobelprijswinnaar Ben Feringa heeft toegezegd op de rol van ambassadeur.

De Raad zal verder samenwerken met verschillende instellingen en instituten. Zo is de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging de beroepsvereniging voor de scheikunderaad, waar de Nederlandse Natuurkundige Vereniging die rol vervult voor de natuurkunderaad. Wat de private sector betreft mogen beide raden steun verwachten vanuit het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. Een eigen website is ook aan de orde: dutchchemistry.org en dutchphysics.org (op het moment van publicatie waren de sites nog niet beschikbaar). De eerste officiële vergadering vindt plaats in maart of april.