Neanderthalers en moderne mensen zijn elkaar in Europa zelden of nooit tegengekomen. Onvolmaaktheden in de koolstof 14-datering hebben paleoantropologen op het verkeerde been gezet, zo valt deze week te lezen in PNAS.

De publicatie suggereert dat de Neanderthalers al vrijwel waren uitgestorven toen de moderne mens in Europa arriveerde, zo’n 30.000 à 40.000 jaar geleden. Dat zou betekenen dat ze ook nooit massaal met elkaar de grot kunnen zijn ingedoken, althans niet hier.

Tot nu toe nemen de meeste wetenschappers aan dat de Neanderthalers pas zo’n 30.000 jaar geleden zijn uitgestorven en dat ze dus wèl vrij lang tegelijk met de moderne mens in Europa hebben geleefd. Een populatie bij Gibraltar zou het zelfs tot 24.000 jaar geleden hebben uitgehouden.

Maar 30.000 jaar zit op het randje van wat je met koolstofisotopen nog kunt aantonen. Tegen die tijd is er gewoon te weinig 14C over.

De dateringstechnieken worden echter wel steeds beter. En in PNAS wordt nu gemeld dat de datering van Neanderthalerresten uit een grot in de noordelijke Kaukasus (dus in het westen van het huidige Rusland) nog eens is overgedaan met behulp van de nieuwste, meest gevoelige technieken. Resultaat: die botten zijn een kleine 40.000 jaar oud, 7.000 jaar meer dan op basis van eerder onderzoek werd verwacht.

En aangezien deze botten bovenop de stapel lagen, mag je aannemen dat de Neanderthalers daarna niet veel langer meer in die grot hebben gezeten.

De onderzoekers zijn nu bezig de datering van elders gevonden Neanderthalers eveneens over te doen. Als blijkt dat die ook tot nu toe veel te jong zijn ingeschat, zet dat de Europese geschiedschrijving toch wel enigszins op zijn kop.

Intussen hebben genetici uit het Neanderthaler-genoom wèl afgeleid dat alle moderne mensen, behalve die in Afrika, beschikken over een paar procent Neanderthaler-DNA. Er moet dus wel degelijk sprake zijn geweest van onderlinge seks. Maar dat kan ook veel eerder zijn gebeurd, nadat de moderne mensen uit Afrika waren vertrokken maar voordat ze Europa bereikten.

bron: naturenews

Onderwerpen