Voor het eerst is een molecuul gemaakt door twee atomen fysiek tegen elkaar aan te duwen. Dan heb je je chemie pas echt goed in de hand, suggereert Harvard-onderzoeker Kang-Kuen Ni deze week in Science.

Ze kreeg het voor elkaar met twee optische pincetten, waarin ze respectievelijk een natrium- en een cesiumatoom ‘ving’ terwijl ze die met een andere laserbundel afkoelde tot enkele tientallen microkelvins.

Voor die pincetten gebruikt ze verschillende lasergolflengtes, afgestemd op de fysische eigenschappen van je atomen. Natrium vang je in een 700 nm-bundel die cesium afstoot; cesium pak je op met licht van 976 nm dat natrium niet afstoot maar ook niet echt goed vasthoudt.

Vervolgens houd je het 976 nm-pincet stil en schuift met het 700 nm-pincet het natrium tegen het cesium aan, waarna je dat laatste pincet kunt uitschakelen.

De atomen reageren dan nog niet vanzelf met elkaar, en dus pomp je er met licht van weer een andere golflengte een foton in. Of dat daadwerkelijk een aangeslagen NaCs-molecuul oplevert, kun je met spectrometrische technieken goed volgen: de signalen van Na en Cs vallen dan tegelijk weg.

Ni denkt dat het ook met andere elementen moet lukken. Mogelijk kun je zo ‘qubits’ maken voor gebruik in kwantumcomputers,

bron: Science