Nieuw dwarsverband tussen kanker en genetica

Er bestaat een verband tussen de uitzaaiing van borstkanker en de expressie van een micro-RNA genaamd miR-10b. Dat stellen Robert Weinberg (MIT) en zijn postdoc Li Ma deze week in Nature.

Voorkomen dat dat microRNA ontstaat, zou uitzaaiingen dus mogelijk kunnen verhinderen.

MicroRNA’s zijn korte ketens van soms maar enkele tientallen nucleotiden. Ze blokkeren messenger-RNA en houden zo de productie van bepaalde eiwitten tegen.

Li Ma is nu op het idee gekomen om te kijken of er microRNA’s zijn die in grotere hoeveelheden voorkomen bij vrouwen met uitgezaaide borstkanker. Bij 9 van de 18 onderzochte vrouwen bleek inderdaad meer miR-10b voor te komen. Bij vijf andere vrouwen met een minder agressieve tumor was geen verhoogde miR-10b expressie te meten.

In-vitrotests met een kweekje van agressieve borstkankercellen lieten een expressie van miR-10b zien die vijftig keer hoger lag dan die van een niet-uitzaaiende cellijn.

En wanneer je kankercellen met een hoge miR-10b implanteert in muizen, dan zaaien die zich overal uit. Bij identieke cellen waarin het gen voor miR-1b geblokkeerd is, gebeurt dat niet.

Ma en Weinberg weten nog niet wat miR-10b precies aanricht. Maar bekend is dat dit micro-RNA de productie tegenhoudt van HOXD10, een eiwit dat te maken heeft met de ontwikkeling van embryo’s. Het zou kunnen zijn dat tumorcellen op deze manier toegang krijgen tot dat ontwikkelmechanisme, dat bij volwassen mensen niet hoort te werken maar natuurlijk wel standaard aanwezig is.

Weinberg vermoedt dat het maar het topje van de ijsberg is en dat er nog veel meer verbanden tussen microRNA’s en ziektes zullen worden ontdekt. Om vast te stellen of miR-10b echt zo belangrijk is, is intussen wel aanvullend onderzoek met veel meer tumoren nodig.

bron: news@nature

Onderwerpen