Eerste stap naar goedkopere aardgaswinning?

Amerikaanse onderzoekers hebben voor het eerst de vorming van een methaan-rhodiumcomplex in oplossing waargenomen. Ze hopen dat het de eerste stap is in de richting van een katalysator die methaan rechtstreeks omzet in methanol of iets anders dat bij kamertemperatuur vloeibaar blijft, zo melden ze in Science.

Naar een dergelijk proces is de aardgasindustrie al tientallen jaren op zoek. Methaan is als gas lastig van de vindplaats naar de bewoonde wereld te transporteren, en de omzetting in LNG is ook nogal kostbaar. Het alternatief is om het eerst in een vergasser om te zetten in synthesegas waar je vervolgens weer methanol van maakt of een andere vloeistof die je met een simpele tankauto kunt afvoeren. Maar tot nu toe is die omweg alleen economisch aantrekkelijk gebleken wanneer hij op extreem grote schaal wordt uitgevoerd. Bij kleine gasvoorraden heb je er (nog) niets aan.

Probleem bij de rechtstreekse omzetting naar methanol is echter dat methaan weinig reactief is, en dat je het jezelf extra lastig maakt wanneer je tijdens de omzetting drie van de vier C-H bindingen intact wilt laten.

Karen Goldberg (University of Washington) en collega’s hebben nu aan de hand van NMR-spectra kunnen aantonen dat rhodium(I) daadwerkelijk een complex met methaan kan vormen waarbij de C-H bindingen redelijk stabiel blijven. Dat gebeurde in oplossing, met CDCl2F als solvent, bij -110 graden Celsius.

Een commercieel proces ‘still is likely some distance in the future’, zo moet Goldberg intussen wel toegeven.

bron: University of Washington

Onderwerpen