Muggen steken sommige mensen vaker dan anderen. Malariapatiënten trekken nog meer muggen aan. Dit komt doordat de malariaparasiet de productie van mug-aantrekkende geuren opvoert, meldt PNAS.

Deze geuren, bestaand uit onder andere de aldehyden heptanal, ocatanal en nonanal, worden door muggenvoelsprieten opgevangen. Hierdoor steken muggen malariapatiënten vaker dan gezonde mensen. Dit geeft de malariaparasiet meer kansen om met een mug mee te liften.

Onderzoekers van onder andere Wageningen University & Research en de London School of Hygiene and Tropical Medicine hebben onderzocht of muggen voorkeur hebben voor met de malariaparasiet besmette mensen. Ze verzamelden lichaamsgeur van kinderen met sokken. Vervolgens keken ze of de kinderen besmet waren met de malariaparasiet. Alle besmette kinderen zijn daarna behandeld. Drie weken later zijn er weer sokken verzameld en mochten muggen kiezen tussen twee sokken van hetzelfde kind. Hieruit bleek dat muggen de voorkeur gaven aan de sok die was verzameld tijdens besmetting. De muggen hadden geen voorkeur voor een monster als het kind op beide verzamelmomenten parasietvrij was.

Daarna hebben de onderzoekers de stoffen in de geurmonsters geanalyseerd met ‘coupled gas chromatography-electroantennography (GC-EAG)’, een methode waarbij de onderzoeker voor elke stof kan zien of de mug het kan detecteren. Hiermee zijn 22 stoffen gevonden die verhoudingsgewijs meer werden geproduceerd door kinderen die besmet waren met de parasiet. Om hun bevindingen te controleren hebben de onderzoekers de gevonden aldehyden toegevoegd aan sokken van parasietvrije kinderen. Hieruit bleek dat de muggen inderdaad door deze stoffen worden aangetrokken.

De onderzoekers denken dat de geuren die ze gevonden hebben kunnen worden gebruikt om muggen in vallen te lokken. Ook wijzen ze op de mogelijkheid om de geproduceerde stoffen te gebruiken als biomarker voor de diagnose malaria.

Bron: PNAS