Versterk de vaatwanden in je longen en je verkleint de kans op overlijden aan griep met longcomplicaties. Bij muizen werkt deze aanpak alvast, schrijven Canadese onderzoekers in Scientific Reports.

Waarbij ze aantekenen dat longoedeem, waarbij die bloedvaten gaan lekken door gebrek aan levende endotheelcellen en de longen vol vocht lopen, verreweg de belangrijkste reden is dat grieppatiënten overlijden.

Het griepvirus zelf is vrijwel nooit de rechtstreekse doodsoorzaak, maar toch pakken vrijwel alle griepremmende middelen tot nu toe rechtstreeks dat virus aan. Probleem is alleen dat het alleen effect heeft als je ze voor of vlak na de infectie toedient, dus op een moment dat er nog geen griepsymptomen zijn. Bovendien heeft het virus sterk de neiging om er uiteindelijk resistent tegen te worden.

Vandaar dat Warren Lee en collega’s van St Michael’s Hospital in Toronto het nu over een andere boeg gooien. Ze hebben octrooi aangevraagd op een synthetisch eiwit genaamd Vasculotide, dat de werking van de natuurlijke groeifactor angiopoietine 1 (Ang1) imiteert en daardoor specifiek een receptor genaamd Tie2 activeert. Dat eiwit komt vrijwel alleen voor in het membraan van endotheelcellen. Wat er vervolgens precies gebeurt is nog niet duidelijk, maar aan het eind van de signaalroute lijkt het afsterven van die endotheelcellen er door te worden afgeremd.

Vasculotide is oorspronkelijk bedacht als behandeling bij acuut nierfalen, dat eveneens gepaard gaat met falende endotheelcellen. Een spin-off genaamd Vasomune is er al een tijdje mee bezig. Dat het eiwit ook heilzaam zou kunnen zijn bij griepinfecties (en dat je er dan oneindig veel méér dollars mee kunt verdienen!) is een nieuw idee.

Bij muizen vergroot Vasculotide alvast de overlevingskansen na een griepinfectie aanzienlijk, zelfs als je pas drie dagen ná de infectie met de behandeling begint. Zonder het eiwit gingen ze allemaal dood, mét eiwit overleefde 80% het.

Andere experimenten doen vermoeden dat Vasculotide geen enkel effect heeft op het griepvirus zelf, wat ten eerste betekent dat het niet uitmaakt welke virusstam het precies is, en ten tweede dat de kans heel klein is dat zo’n stam er ooit resistentie tegen zal ontwikkelen.

Er bestaat nog wel een kansje dat Vasculotide het immuunsysteem beïnvloedt en zo de kans op eeen bacteriële longontstekling bovenop de griep vergroot, maar tot nu toe zijn daar geen aanwijzingen voor.

bron: St.Michael’s Hospital