Fictief mineraal uit Superman-films blijkt echt te bestaan - chemisch gezien dan

Natriumlithiumboorsilicaathydroxide, oftewel kryptoniet, blijkt echt te bestaan. De Londense mineralendeskundige Chris Stanley heeft een monster uit een mijn bij Jadar (Servië) als zodanig geïdentificeerd.

Kryptoniet is een fictieve stof die voorkomt in de ‘Superman’-stripverhalen en -films. Het groen oplichtende kristallijne spul heeft de eigenschap dat het de held (eveneens afkomstig van de planeet Krypton) krachteloos maakt. Over de samenstelling lieten de oorspronkelijjke strips zich niet uit maar maar in de film ‘Superman Returns’ komt de aanduiding ‘natriumlithiumboorsilicaathydroxide’ voor op een kist met kryptonieterts.

Dr. Stanley kreeg het monster toegespeeld van onderzoekers van de mijnbouwmaatschappij Rio Tinto, die het zelf niet konden identificeren. Chemisch onderzoek leerde dat de samenstelling zich liet omschrijven als natriumlithiumboorsilicaathydroxide.

Via internet probeerde Stanley vervolgens te achterhalen of het mineraal al eerder was beschreven in de literatuur. Tot zijn stomme verbazing kwam hij bij Superman terecht. Zelf spreekt hij van ‘the coincidence of a lifetime’.

Het Servische mineraal mag volgens de internationale nomenclatuurregels geen kryptoniet heten omdat het met het edelgas krypton niets van doen heeft. Het plan is om het jadariet te dopen, naar de eerste vindplaats. Mogelijk maakt het boor- en lithiumgehalte de commerciële winning interessant.

Overigens is jadariet niet groen maar wit, en geeft het geen licht. De uitwerking op bewoners van de planeet Krypton kon tot nu toe niet worden getest wegens gebrek aan proefpersonen.

bron: BBC News

Onderwerpen