Origineel plan om aardgas vloeibaar te maken

Aardgas is op een heel simpele manier om te zetten in een vloeistof door het te laten reageren met zwaveltrioxide. Dat is een stuk duurzamer dan affakkelen, claimt het Amerikaanse bedrijf Methion dat zojuist octrooi (US 7.282.603) op dit proces heeft gekregen.

Het Methionproces is een kettingreactie. Een anorganisch peroxide (het octrooi spreekt van peroxydizwavelzuur of peroxydifosforzuur) dient als initiator. Het valt uiteen in twee radicalen, die elk een methaanmolecuul (CH4) kunnen ontdoen van een waterstofkern. Het overblijvende CH3.-radicaal reageert met SO3 tot een H3CSO3.-radicaal. Dat trekt weer een waterstofkern af van een volgend methaanmolecuul. Het eindresultaat is H3CSO3H oftewel methylsulfonzuur. CH4 en SO3 lossen goed in deze vloeistof op, wat de reactie volgens het octrooi verder versnelt.

Het proces werkt geheel zonder water, en vanwege het gevaar van corrosie lijkt het ook essentieel om de reactanten vooraf grondig van H2O te ontdoen.

Het grote voordeel is uiteraard dat methylsulfonzuur een vloeistof is die je veel gemakkelijker kunt transporteren dan aardgas. Dat kan bijvoorbeeld per tanker of per pijpleiding. De markt voor methylsulfonzuur is op zich niet zo groot, maar door de stof simpelweg te verhitten kun je haar splitsen in methanol en SO2. Methanol is een perfecte grondstof voor zowat alle organische producten, de SO2 oxideer je met zuurstof tot SO3 (ook een vloeistof!) die je retour kunt sturen naar de methaanomzetting.

Juist vanwege het transportprobleem wordt aardgas, dat op booreilanden en andere afgelegen locaties mee naar boven komt met de aardolie, nu nog vaak ‘afgefakkeld’ oftewel ongebruikt verbrand. Voorstellen om dat aardgas in vloeibare GTL-brandstoffen om te zetten via een vergasser en een Fischer-Tropschreactie, zijn tot nu toe gestrand op de hoge kosten. Het lijkt er op dat GTL alleen rendabel is te krijgen wanneer je het op zeer grote schaal doet. De Methion-reactor zou zo simpel en goedkoop moeten zijn dat je er over kunt denken om een klein exemplaar op een booreiland te monteren.

Nadeel is wel dat SO3 en sulfonzuren niet de meest prettige stoffen zijn om mee te werken, maar dat is hooguit een technisch probleem.

bron: Methion, Forbes

Onderwerpen