Innovatieprogramma’s voor chemie, materalen en life sciences

In 2008 worden drie innovatieprogramma’s gestart op het gebied van chemie, materialen, en life sciences en gezondheid. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse Innovation Lecture. Voorlopig zijn de plannen nogal vaag. SenterNovem hoopt de details begin volgend jaar bekend te mogen maken.

De programma’s moeten bijdragen aan economische groei en tegelijk een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen.


Het innovatieprogramma voor de chemische sector moet de plannen van de Regiegroep Chemie steunen om het gebruik van fossiele grondstoffen in 25 jaar te halveren en binnen tien jaar de bijdrage van de chemie aan het Bruto Binnenlands Product te verdubbelen. Gesproken wordt van een bijdrage van dertig procent.

Het innovatieprogramma Materialen moet zorgen dat er meer nieuwe materialen op de markt komen voor de Nederlandse industrie. Gedacht wordt onder meer aan lichtgewicht constructies in de transportsector en materialen die voldoen aan de veiligheidsnormen in de luchtvaart.

Het innovatieprogramma voor life sciences (medische technologie) en gezondheid moet bestaande en jonge hightech bedrijven stimuleren om nieuwe medische producten, behandelingen en diagnostica te ontwikkelen.

bron: EZ

Onderwerpen