Als de Nederlandse kennisinstellingen niet snel al hun met belastinggeld betaalde publicaties vrij toegankelijk maken, worden ze daar wettelijk toe verplicht. Dat valt op te maken uit een brief die minister Kamp van Economische Zaken dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens de brief, getiteld ‘Ambitieus Ondernemerschap’, is beperkte toegang tot kennis één van de belemmeringen waar startende en groeiende ondernemingen tegenop lopen. Al die belemmeringen moeten van Kamp en zijn partij, de VVD, zo veel mogelijk worden weggenomen, dus ook deze.

Letterlijk schrijft hij dit: “Resultaten van publiek en publiek-privaat gefinancierd onderzoek moeten ‘Open Access’ gepubliceerd worden. Dit houdt in dat gepubliceerde artikelen en boeken onmiddellijk, dus zonder embargoperiode, vrij toegankelijk zijn. In 2024 dient de volledige omslag gemaakt te zijn. Indien de betrokken partijen zich onvoldoende inzetten, of de ontwikkelingen in onvoldoende mate vorderen, zullen de minister en de staatssecretaris van OCW in 2016 voorstellen om de verplichting om “Open Access” te publiceren op te nemen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).”

Het vuile werk moet dus worden gedaan door het collega-ministerie van Onderwijs, dat er formeel over gaat. Daar zijn ze overigens óók voorstander van open access; met name staatssecretaris Sander Dekker heeft zich er de afgelopen tijd sterk voor gemaakt, onder meer in Brussel.

Hoe hij en Kamp het denken te regelen met de uitgevers van toptijdschriften, die er tot nu toe niet over piekeren om zich een nieuw verdienmodel te laten voorschrijven door de eerste de beste staatssecretariële snotneus, wordt er helaas niet bij vermeld.

bron: DUB, Ministerie van EZ