Koolstof en chloor waren nog nooit zo close

In chloortrinitromethaan (CClN3O6) bedraagt de afstand tussen het koolstofatoom en het chlooratoom slechts 1,69 Å. Daarmee is het vorige record dat ergens tussen de 1,71 en 1,91 Å lag gesneuveld, zo schrijven prof. Thomas Klapötke en promovendus Michael Göbel (Ludwigs-Maximilians-Universität München) op de website van Nature Chemistry.

Het toont tevens aan dat de lengte van een chemische binding soms verrassend sterk wordt beïnvloed door atomen die niet tot de naaste buren behoren maar een eindje verderop in het molecuul zitten.

De onderzoekers slaagden er voor het eerst in om de structuur van het choortrinitromethaanmolecuul nauwkeurig in kaart te brengen met behulp van röntgenanalyse. Daarbij kwam de korte bindingslengte als een verrassing.

Theoretische berekeningen van de ladingsverdeling binnen het molecuul laten zien hoe het komt. Trinitromethaan is een ‘pseudohalogeen’, dat zich chemisch net zo gedraagt als chloor en andere echte halogenen. Het blijkt echter zó hard aan de elektronenwolk van het molecuul te tekken dat het chlooratoom, tegen elke gewoonte in, een positieve elektrostatische potentiaal krijgt. Daardoor wordt het als het ware tegen de koolstof aangezogen.

bron: Ludwigs-Maximilians-Universität

Onderwerpen