Recent onderzoek zaait twijfel over veiligheid

Europees commissaris Stavros Dimas (Milieu) wil twee soorten genetisch gemodificeerd maiszaad niet toelaten op de Europese markt. Dit ondanks een positief advies van de Europese voedselautoriteit EFSA. Recent wetenschappelijk onderzoek doet vermoeden dat zulk zaaigoed onherstelbare schade aan het milieu kan aanrichten, zo heeft Dimas donderdag laten weten.

Het zou voor het eerst sinds 1998 zijn dat de Europese Commissie daadwerkelijk een gen-gewas in de ban doet. Toegelaten is er al die tijd overigens ook niets. Alle beslissingen zijn eindeloos vooruitgeschoven, omdat de EU-lidstaten hopeloos verdeeld zijn over de vraag of gen-gewassen wenselijk zijn of niet.

Met name in de VS, waar veel gen-gewassen allang zijn toegelaten, wordt die besluiteloosheid gezien als een belemmering van de vrije handel. Een definitief verbod zou dan de laatste druppel kunnen zijn.

Dit keer gaat het om de Bt11-mais van Syngenta en de 1507-mais van DuPont Pioneer. Tot voor kort werd aangenomen dat de planten onschadelijk waren, en vandaar dat de EFSA twee jaar geleden heeft geadviseerd om deze maissoorten toe te laten. Maar recent duiken onder meer berichten op dat de rupsen van de Amerikaanse monarchvlinder afwijkend gedrag vertonen als ze gen-mais eten. Dimas vertrouwt het nu niet meer.

De zaak is overigens nog niet beslist. Dimas zal moeten vechten tegen zijn collegacommissaris Günter Verheugen, die de portefeuille Industriebeleid beheert en gen-gewassen liever wél toelaat, al was het om geen serieuze ruzie met de Wereldhandelsorganisatie te krijgen.

En Syngenta heeft al laten weten dat de Europese boeren door een verbod op achterstand worden gezet.

bron: New York Times, AFX News

Onderwerpen