Aan de hoeveelheid losse DNA-restjes in iemands bloed kun je aflezen hoe groot de kans is dat pijn op de borst de voorbode is van een hartinfarct. Dat melden Maastrichtse en Amerikaanse onderzoekers in het tijdschrift Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

Als Julian Borissoff, Ivo Joosen en collega’s gelijk hebben, kan het behoorlijk helpen bij de beslissing of je iemand met pijnklachten nu wel of niet moet uitroepen tot hartpatiënt. Nu zijn daar nog uitgebreide tests voor nodig.

Het onderliggende idee is dat het dichtslibben van slagaderen altijd samengaat met ontstekingsreacties. Daardoor sterven cellen af en dáárdoor komen weer resten DNA in het bloed terecht.

De mogelijkheid dat dat DNA zelf de verstopping nog erger maakt, laten de onderzoekers nadrukkelijk open.

Ze hebben het geverifieerd bij 282 mensen van 34 tot 83 jaar oud, die klaagden over pijn op de borst. Met computertomografie werden hun kransslagaders gescand op atherosclerose, en tegelijk werd gemeten hoeveel DNA er in hun bloed rondzwierf. Tussen die twee bleek inderdaad een statistisch significant verband te bestaan.

De onderzoekers waarschuwen wel dat er veel uitgebreider onderzoek nodig is voordat hier een klinisch bewezen testmethode uit komt rollen. Om te beginnen zullen patiënten veel langer moeten worden gevolgd dan de anderhalf jaar waartoe het huidige onderzoek zich beperkte.

bron: American Heart Association

Onderwerpen