Muizen hebben uiterst fijne neus voor koolstofdioxide

Muizen kunnen CO2 ruiken in concentraties die maar iets hoger zijn dan de gemiddelde hoeveelheid in de atmosfeer. En ze houden helemaal niet van die hogere concentraties, zo melden Chinese onderzoekers in Science.

Het zou kunnen betekenen dat de klimaatverandering verrassende effecten kan hebben op het gedrag van de muizenpopulatie.

Momenteel bevat de atmosfeer ongeveer 0,04 procent CO2, maar volgens sommige scenario’s zal hij in het jaar 2100 zijn opgelopen tot 0,1 procent. De detectiegrens voor muizen ligt bij 0,066 procent, zo heeft de groep van Minmin Luo (Natonal Institute of Biological Sciences, Peking) vastgesteld. Concentraties van meer dan 0,2 procent blijken de dieren te mijden als de pest.

De zogeheten guanylyl cyclase D-cellen in de muizenneus lijken op te treden als receptor. Bij contact met CO2 maken ze het enzym carbonic anhydrase II (CAII) aan. Hoe de detectiemechaisme verder precies werkt, moet nog worden onderzocht.

bron: news@nature

Onderwerpen