NWO moet haar wetenschappelijke ambities verlagen om beter aan te sluiten op de wensen van het bedrijfsleven. Dat suggereert althans een brandbrief van 13 Nederlandse bedrijven inzake het innovatiebeleid, die door het Financieele Dagblad is onderschept.

De krant citeert er uit op de voorpagina: “De bedrijven schrijven dat de procedures om geld van NWO te krijgen niet alleen tijdrovend zijn, maar ook zo’n hoog wetenschappelijk niveau vereisen dat niet van een ‘industriegestuurde aanpak kan worden gesproken’. Dat laatste is wel het doel van het innovatiebeleid” (einde citaat)

De brief is ondertekend door 13 bedrijven die bijna allemaal in de moleculaire sector zitten: AkzoNobel, DSM, Unilever, FrieslandCampina, Lanxess Elastomers, Lawter, Paques, Sabic, Tata Steel, Rijk Zwaan, Teijin Aramid en Fokker. Ze stellen dat het topsectorenbeleid op een mislukking dreigt uit te lopen omdat NWO en andere poblieke onderzoeksfinanciers niet toeschietelijk genoeg zijn. Daardoor worden ze zelf niet echt aangemoedigd om onderzoek in Nederland te doen.

De FD-redactie laat tussen de regels doorschemeren dat ze de briefschrijvers wel begrijpt. In feite is het schrijven een pleidooi voor het terugdraaien van de bezuinigingen op het innovatiebeleid die de overheid stilletjes heeft doorgevoerd. Ze financiert met name de technologische topinstituten (TTI’s) niet meer, waarbinnen universiteiten en bedrijfsleven jarenlang nauw samenwerkten.

In plaats daarvan moeten bedrijven nu inderdaad bij organisaties als NWO aankloppen om onderzoek gedaan te krijgen. En die organisatie is officieel opgericht om fundamenteel onderzoek te financieren, en heeft al vaker laten blijken zich zoveel mogelijk aan die opdracht te willen houden.

Met andere woorden: de bedrijven voelen zich enigszins belazerd door Maxime Verhagen en willen nu van diens opvolger Henk Kamp de toezegging dat hij de TTI’s alsnog overeind houdt.

Waarbij het FD meteen de discussie opent over de vraag waar het geld voor die TTI’s dan vandaan moet komen. De krant citeert Barend van der Meulen, onderzoeker bij het Rathenau Instituut, die ziet aankomen dat het bij NWO vandaan wordt gehaald.

En die maar weer eens memoreert dat Nederlandse bedrijven zelf ook stelselmatig veel minder geld in R&D steken dan conculega’s elders in Europa doen. Eerdere beloften om hun leven te beteren, ziet hij in de brandbrief nauwelijks terug.

bron: FD

Onderwerpen