Minister Plasterk overweegt onderscheid tussen PhD en binnenlandse dr.

Alleen aio’s wiens promotie-onderzoek een peer review overleeft, zouden in het vervolg nog de internationaal erkende titel PhD achter hun naam moeten krijgen. De rest zou het met een dr-titel moeten doen die veel minder waard is. Dat is volgens de krant BioNieuws de kern van een voorstel dat momenteel wordt bestudeerd door minister Plasterk.

Het voorstel zal waarschijnlijk op grote bezwaren stuiten binnen de universiteiten, en dan vooral bij de wat minder goede vakgroepen.

Het idee zou afkomstig zijn van Hans Clevers, de directeur van het Hubrechtlab in Utrecht. In BioNieuws twijfelt Clevers aan het wetenschappelijke niveau van een groot deel van de Nederlandse promoties. Elke hoogleraar heeft in Nederland het recht om naar eigen inzicht promovendi aan te nemen en ze naar een promotie te begeleiden, en gesuggereerd wordt dat veel van die hoogleraren daarbij wat selectiever zouden moeten zijn.

Clevers heeft daarom voorgesteld om de verantwoordelijkheid voor promoties te verschuiven naar een nieuw soort onderzoeksscholen. Die zouden voortaan de aio’s moeten uitkiezen en ze ook moeten betalen. De peer review zou door NWO kunnen worden verzorgd. De PhD zou daarmee een soort garantie worden van wetenschappelijke A-kwaliteit.

Promovendi die niet als aio bij zo’n onderzoeksschool werken maar op persoonlijke titel door een hoogleraar worden begeleid, zouden alleen nog dr. mogen heten.

bron: BioNieuws

Onderwerpen