In de zoogdierwereld waren minstens 320.000 virussen rond die nog niet bekend zijn. Om er als mensheid niet door te worden verrast zou je ze allemaal in kaart moeten brengen, waarschiuwen onderzoekers uit de VS en Bangladesh in een publicatie die zojuist is verschenen in mBio.

Met de aantekening dat tweederde van de virussen, die mensen infecteren, afkomstig zijn uit de dierenwereld. Inclusief hiv en ebola.

De onderzoekers baseren hun schatting op een screening van één Aziatische vleermuissoort, de vliegende vos. Daarin troffen ze bijna 60 verschillende virustypen aan, waarvan het merendeel nooit eerder in de literatuur beschreven was. Extrapoleer je dat naar het totale aantal bekende zoogdiersoorten, dan kom je op minstens 320.000 onbekende virussen uit.

Je kunt daar tegenin brengen dat vleermuizen misschien wel heel erg geschikte gastheren voor virussen zijn. Maar zelfs als het gemiddelde aantal soorten per zoogdier beduidend lager ligt dan 60, blijft het aantal onontdekte virussen nog steeds enorm.

De onderzoekers schatten dat het een kleine 5 miljard euro gaat kosten om al die zoogdiersoorten daadwerkelijk te screenen en in kaart te brengen wat voor bedreigingen de mensheid boven het hoofd hangen, zodat die voortaan in de gaten kunnen worden gehouden.

Vergeleken met de kosten van een serieuze pandemie valt dat bedrag nog alleszins mee, denken ze.

bron: BBC News

Onderwerpen