Grootschalig onderzoek met DNA-chips naar risicofactoren voor ziektes

Als je maar genoeg verschillende menselijke genomen met elkaar vergelijkt, vind je vanzelf een statistisch verband tussen afwijkingen in het DNA en veel voorkomende aandoeningen. Dat bewijst een grootschalige Britse studie, waarvan de resultaten deze week zijn verschenen in Nature.

De studie is uitgevoerd door vijftig Britse laboratoria, die samenwerken binnen het Wellcome Trust Case Control Consortium (WTCCC). Samen hebben ze het DNA bekeken van 17.000 mensen. Daarvan waren er 3.000 gezond. Vvan de rest leden er telkens 2.000 aan diabetes type 1, diabetes type 2, de ziekte van Crohn, aandoeningen aan de kransslagaders, reuma, hoge bloeddruk óf bipolaire stoornis.

Het DNA werd geanalyseerd met zogeheten DNA-chips van het fabrikaat Affymetrix. Die chips kijken naar de aanwezigheid van 500.000 zogeheten ‘single nucleotide polymorphisms’ (SNP’s). Dat zijn afwijkingen in het DNA ter grootte van één basenpaar, die bij relatief veel mensen voorkomen.

In totaal werden op deze manier 24 statistisch sterke associaties gevonden tussen SNP’s en een van de zeven aandoeningen. De helft daarvan was nooit eerder gevonden. Andere onderzoeksgroepen hebben de meeste van deze verbanden inmiddels bevestigd. Opvallend is onder meer dat een gen zowel bij diabetes type 1 als bij Crohn betrokken lijkt te zijn.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen wat er nu precies allemaal mis is met het DNA in de gebieden waar de ‘ziekteveroorzakende’ SNP’s zijn gevonden.

Meer informatie over de technologie van DNA-chips vindt u in het volgende nummer van C2W Life Sciences, dat op 16 juni verschijnt.

bron: Nature, BBC News

Onderwerpen