Groningen, Amsterdam en Nijmegen krijgen elk een onderzoekscentrum voor systeembiologie. Biologen, medici, chemici, natuurkundigen, wiskundigen en informatici gaan er hun krachten bundelen om levende organismen beter te begrijpen. Aldus de nationale wetenschapsfinancier NWO, die er samen met de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw in totaal 13 miljoen euro in steekt.

Systeembiologie houdt in dat je genen, eiwitten, metabolismes en andere biologische entitieten niet afzonderlijk bestudeert, maar juist zoekt naar de onderlinge samenhang. Vanwege de enorme hoeveelheid beschikbare gegevens is slim gebruik van computers daarbij essentieel.

 

Besloten is nu om aan de Rijksuniversiteit Groningen een Systems Biology Centre for Energy Metabolism and Ageing (SBC-EMA) op te richten. Met vier miljoen startsubsidie zal hier het verband tussen energiehuishouding en veroudering worden onderzocht: hoe komt het dat soorten die zuinig met hun energie omgaan gemiddeld langer leven, terwijl binnen een soort lichamelijke inspanning (zoals sport) juist kan zorgen dat je gezond ouder wordt? De uitkomsten zullen worden gekoppeld aan het langlopende bevolkingsonderzoek ‘LifeLines’.

 

Het tweede centrum komt bij het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam en gaat Cancer Systems Biology Centre (CSBC) heten. Het krijgt 4,5 miljoen euro om twee mechanismen te doorgronden die met het ontstaan van borstkanker te maken hebben. Dat gebeurt aan de hand van patiëntengegevens, maar vooral ook via experimenten met menselijke cellijnen en speciale muizenstammen.

 

Tot slot wordt aan de Radboud Universiteit in Nijmegen het Centre for Systems Biology and Bioenergetics (CSBB) gevestigd, eveneens met 4,5 miljoen op zak. Het zal zich richten opde werking van mitochondriën, de complexen waarin de cellulaire energie-opwekking plaatsheeft. Het onderzoek richt zich met name op het begrijpen van verstoringen op het niveau van moleculen, weefsels, organen en patiënten.

 

bron: NWO

Onderwerpen