Column

 

Binnen een maand verschenen drie rapporten over gengewassen. Alle drie kun je gratis downloaden en zijn het lezen waard. Ik zet ze kort op een rij.

Begin mei kwam, GM plants – Questions and answers, uit. Net geen veertig pagina’s dik, kleurrijk, informatief voor velen en in opdracht van de Engelse Royal Society. Het rapport beantwoordt achttien vragen die voortkwamen uit vooronderzoek onder de bevolking: welke issues vind men belangrijk, welke vragen leven er? Basiskennis reikt het rapport kort en oppervlakkig aan in de eerste vraag What is genetic modification (GM) of crops and how is it done? en in de derde vraag How does GM differ from conventional plant breeding? Andere vragen beantwoordt het rapport bondig in lekentaal. Het boek straalt gelukkig nergens de ambitie uit de genetische-manipulatiecontroverse te willen gladstrijken.
Met zo’n vierhonderd pagina’s geeft Committee on Genetically Engineered Crops: Past Experience and Future Prospects veel goed onderbouwde informatie en geen verbindende, eensluidende antwoorden. Het betreft een megastudie in opdracht van de Amerikaanse National Academies of Sciences, Engineering & Medicine. De hoop dat dit de loopgraven van de eeuwige genetische-manipulatieoorlog voor eens en voor altijd zou dichten, vervliegt. Voor- en tegenstanders halen eruit wat in hun kraam past. Koren op de molen van de anti’s is bijvoorbeeld: ‘In areas where planting of herbicide-resistant crops led to heavy reliance on glyphosate, some weeds evolved resistance and present a major agronomic problem.’ Wie gaat dit lezen? Een enkeling, vrees ik. Zelf heb ik er een eerste scan van gemaakt en ga ik het zeker veel uitgebreider bestuderen. Het is een compleet en goed leesbaar rapport waar geschiedenis, stand van zaken en toekomst ruim aan bod komen, inclusief de genmodificatietechnologieën. Een aanwinst, maar zeker nog niet een die de kampen zal verbinden, integendeel.
Het tweehonderd-pagina-dikke GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996-2014 verscheen als laatste van de drie. Het toont dat juist ontwikkelingslanden profiteren van gengewassen. Alles is geaccepteerd voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften, dit om neutraliteit te garanderen. In het verleden werd het bureau dat het rapport opstelde bekritiseerd door de antibiotechnologie-bewegingen, omdat het werk voor Monsanto doet. Hoe het ook zij, het is een rijke informatiebron die de andere rapporten completeert.

Onderwerpen