Geachte minister Koenders, wilt u al onze ruwe olie even laten bemonsteren? Aan de dichtheid en de zwavel-, vanadium- en nikkelconcentraties kun je aflezen of ze afkomstig is uit een bron van Islamitische Staat. En terroristen willen we tenslotte niet subsidiëren.

Aldus een recente motie van bioloog en PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg. Bij navraag blijkt hij op het idee te zijn gebracht door een ingezonden brief in Trouw. Chemicus Arjan Linthorst voert al jaren strijd tegen de vervuilende Isla-raffinaderij op Curaçao en weet daardoor het nodige van aardolie. Zijn stelling dat elk olieveld een chemische vingerafdruk heeft en dat daar databases van bestaan, klopt zonder meer. Maar kun je IS-olie werkelijk onderscheiden van olie die net aan de andere kant van de frontlijn is opgepompt? En komt die olie echt in onvermengde toestand bij ons aan? Best mogelijk, maar de PvdD had het misschien even moeten laten onderzoeken vóórdat ze met een motie probeerde te scoren.

Want scoren, daar gaat het om bij Kamerleden. Met name Koenders’ collega Kamp heeft onderdehand een dagtaak aan het naast zich neerleggen van pogingen om zijn beleid te schaden. Weten die bananenrepublikeinen dan niet dat we nog dertig jaar aan fossiele brandstoffen vastzitten en dat je dus gasboringen, kolencentrales en olierijke handelspartners (op IS na dan) geen strobreed in de weg moet leggen?

Wordt het ingewikkelder dan handel drijven, dan hoor je de Kamer niet meer. In de Trendanalyse Biotechnologie 2016 waarschuwen de Commissie Genetische Modificatie (Cogem) en de Gezondheidsraad dat de Europese regelgeving is achterhaald. Zolang je menselijke embryo’s überhaupt niet kon modificeren, kon je het gemakkelijk verbieden. Maar nu het dankzij next generation sequencing en CRISPR-Cas ineens wél kan, moet de discussie dringend worden heropend. ‘Het is aan de politiek om de grenzen te bepalen’, zo luidt de conclusie.

Oorverdovende stilte. Is het politiek te eng of scoren onze politici gewoon liever op onderwerpen waarvoor ze zich niet hoeven in te lezen?

Arjen Dijkgraaf, vakredacteur C2W