Het Nederlandse Tagworks Pharmaceuticals, begonnen als spin-off van Philips Research, heeft een grote investeringsronde met succes afgesloten. De financiële impuls biedt het bedrijf de middelen om klinische studies met de belangrijkste kandidaat-ADC in gang te zetten.  

Het Nijmeegse Tagworks Pharmaceuticals heeft met succes een zogeheten Series A investeringsronde afgesloten. Het gaat in totaal om een bedrag van €60 miljoen bijeengebracht door het Nederlandse Gilde Healthcare en vier internationale partijen: Ysios Capital, Novartis Venture Fund, New Enterprise Associates (NEA) en Lightstone Ventures.  

Tagworks ontwikkelt nieuwe chemie om de therapeutische inzetbaarheid van antibody drug conjugates, ADC’s, te verbreden. Hierbij speelt de door het bedrijf ontwikkelde Click-to-Release technologie een centrale rol. De huidige generatie ADC’s, die voornamelijk als antikankertherapie worden ingezet, is in potentie zeer krachtig, maar het toepassingsgebied is beperkt. ‘Huidige ADC’s zijn zo ontworpen dat ze hun therapeutische lading alleen maar vrijmaken na opname door de tumorcel’, zegt Marc Robillard, mede-oprichter en ceo van Tagworks, ‘maar lang niet alle receptoren op die cellen zijn internaliserend; ofwel in staat om stoffen naar binnen te halen.’  

Klikchemie

Volgens Robillard zijn er echter veel meer receptoren en markers die kunnen dienen als aanknopingspunt voor therapie. ‘Met onze Click-to-Release technologie brengen we die targets binnen bereik.’ Zoals de naam al suggereert vormt klikchemie de basis van deze technologie. Niet alleen om stoffen aan elkaar vast te klikken, maar om tegelijkertijd juist ook iets los te klikken. Dat ‘iets’ kan van alles zijn, maar Tagworks richt zich op dit moment vooral op cytotoxische stoffen die worden gebruikt tegen kanker.  

Dankzij dit ‘losklikken’ kan de toxische lading vrijkomen zonder dat opname door de tumorcel noodzakelijk is. Daarmee worden ook niet-internaliserende receptoren geschikt om ADC’s op te richten. Dat vergroot de mogelijkheden om ADC therapie voor meer typen tumoren en dus voor grotere groepen patiënten in te zetten. Met deze financiële impuls hoopt Tagworks klinische studies te starten met hun belangrijkste kandidaat-product, TGW101. Dit is een afklikbare ADC die aangrijpt op TAG72, tumor-associated glycoprotein 72, een klinisch gevalideerde target die in veel verschillende vaste tumoren tot expressie komt.  

 De succesvolle investeringsronde van Tagworks is het tweede positieve bericht over een Nederlandse chemie en life sciences start-up in korte tijd. Eerder deze maand werd bekend dat Synaffix uit Oss, ook actief op het terrein van ADC’s, voor €160 miljoen is overgenomen door het Zwitserse Lonza.  

 

Disclaimer: Esther Thole, hoofdredacteur van C2W | Mens & Molecule, is de partner van Tagworks ceo Marc Robillard.