De ERC Synergy Grants 2023 zijn bekend. Meerdere KNCV- en NVBMB-leden zagen hun aanvraag gehonoreerd. Synergy Grants zijn bedoeld voor ambitieuze onderzoeksprojecten waarin twee tot vier hoofdonderzoekers vanuit verschillende disciplines samenwerken.

Cat4Can Center: Catalysis for Cancer Treatment

KNCV-lid Joost Reek (Universiteit van Amsterdam) gaat samen met de groepen van Alexander Kros (Universiteit Leiden) en Leila Akkari (Nederlands Kanker Intstituut/Oncode Instituut) katalysatoren ontwerpen waarmee uit niet-toxische pro-drugs in tumorcellen de uiteindelijke chemotherapie wordt gevormd. Het consortium richt zich daarbij op glioblastoom, een vooralsnog ongeneeslijke hersentumor. Totaal toegekend bedrag: €10,6 miljoen.

GRAIL: Time-resolved imaging of membrane transporter dynamics under physiological ionic gradients

NVBMB-lid Dirk Slotboom (Rijksuniversiteit Groningen) richt zich op het real-time visualiseren van de werking van membraaneiwitten, die verantwoordelijk zijn voor de opname van stoffen vanuit de omgeving van levende cellen. Slotboom werkt hierbij samen met de groepen van Wiktor Szymanski (Rijksuniversiteit Groningen), Arwen Pearson en Irene Fernandez-Cuesta (beide Universiteit Hamburg). Totaal toegekend bedrag: €11,6 miljoen.

Host4Hypnozoites: Parasite-host interactions regulating dormancy and reactivation of malaria parasites

NVBMB-lid Richard Bartfai (Radboud Universiteit), KNCV-lid Bert Windhorst (VUmc) en KNCV-/NVBMB-lid Clemens Kocken (BPRC) richten zich op zogeheten hypnozoïeten. Dit zijn slapende malariaparasieten die zich in de lever bevinden. Het consortium wil de interacties tussen parasiet en gastheer ontrafelen om zo nieuwe aanknopingspunten te vinden voor behandeling en bestrijding van malaria. Totaal toegend bedrag: €11 miljoen.

MiniLife: De novo construction and evolvability of Minimal Lifelike Systems

KNCV-lid Sijbren Otto (Rijksuniversiteit Groningen) gaat samen met Eörs Szathmáry (Parmenides Stiftung), Andrew Griffiths (ESPCI Paris) en Gonen Ashkenazy (Ben-Gurion University of the Negev, Israël) minimale moleculaire systemen synthetiseren met levensechte eigenschappen, maar gebaseerd op een compleet andere moleculaire basis dan het leven zoals we dat nu kennen. Totaal toegekend bedrag: €13 miljoen.

 

In totaal zijn 37 aanvragen goedgekeurd vanuit 395 ingediende voorstellen.