Experiment werpt nieuw licht op oorsprong leven

Amerikaanse onderzoekers hebben twee RNA-sequenties in elkaar gezet die elkaars vorming katalyseren. Mogelijk heeft een dergelijk mechanisme deel uitgemaakt van het ontstaan van leven op aarde, zo suggereren Gerald Joyce and Tracey Lincoln (Scripps Research Institute, Californië) in een publicatie die donderdag op de website van Science is verschenen.

Het experiment ondersteunt de theorie dat de rollen van DNA (opslag van genetische informatie) en eiwitten (katalyse van biochemische reacties) ooit allebei door RNA werden vervuld. Dat DNA en die eiwitten zouden dan pas later in de evolutie zijn ontstaan.

De RNA-enzymen van Joyce en Lincoln bouwen elkaar op in een reageerbuisje, wanneer ze worden ‘gevoed’ met vier verschillende RNA-bouwstenen (oligonucleotiden). Zolang er voldoende bouwstenen aanwezig zijn gaat de replicatie eindeloos door, waarbij het aantal moleculen ongeveer eens per uur verdubbelt.

Opvallend is wel dat het kopieerproces niet helemaal perfect verloopt. De onderzoekers namen waar dat de oorspronkelijke sequenties als het ware muteerden, en evolueerden naar een beter functionerende vorm. Welke enzymen uiteindelijk overbleven, hing af van de concentraties van de verschillende bouwstenen.

Dat laatste zal aanhangers van de Darwiniaanse evolutietheorie uiteraard als muziek in de oren klinken.


bron: NatureNewsOnderwerpen