De benzine drijft op het water.

Katalytisch omzettingsproces onthuld

Amerikaanse onderzoekers hebben onthuld hoe je uit plantensuikers een mengsel van koolwaterstoffen maakt dat niet te onderscheiden is van ruwe olie. Het BioFormingproces zou een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn voor vergistingsprocessen, vooral omdat het qua suikers veel minder kieskeurig is dan de gemiddelde gistcel.

Dat aan dit proces werd gewerkt was al jaren bekend. Maar bedenker prof. James Dumesic (University of Wisconsin-Madison) heeft de details nu pas gepubliceerd in Science Express. Dat kon omdat de octrooiaanvrage (US 20080216391) eerder deze maand openbaar is geworden.

Dumesics ‘aequous phase reforming’-proces bestaat uit twee stappen. Eerst leid je een waterige slurrie van suikers en andere koolhydraten over een (heterogene) deoxygenatie-katalysator, die ze opknipt tot een mix van kleine, zuurstofhoudende koolwaterstoffen. Daar is extra waterstof voor nodig, maar die kun je ook uit de voeding winnen onder invloed van een tweede katalysator. Een derde, zure katalysator knoopt deze intermediairen vervolgens aan elkaar tot langere koolwaterstofketens.

Als wij paragraaf 175 van het octrooi correct interpreteren is het aardige dat je voor alledrie de reacties dezelfde katalysator moet kunnen gebruiken, uiteraard onder verschillende procescondities. De fabriek zou dan moeten bestaan uit een serie identieke reactoren die in wisselende volgordes achter elkaar worden geschakeld.

Het octrooi is overigens niet aangevraagd door Dumesic maar door zijn voormalige pupil Randy Cortright, mede-oprichter en cto van de spin-off Virent Energy Systems die al zes jaar werkt aan de commercialisering van het proces.

bron: National Science Foundation

Onderwerpen