Zeewater in kalksteen pompen zou olie-opbrengst flink moeten verhogen

Zeewater is een geschikt middel om aardolie uit kalksteen of dolomiet te spoelen, zeker als je er wat extra sulfaat in oplost. Met zulk ‘smart water’ kun je tot 60 procent meer olie uit kalksteenlagen persen, zo beweren Noorse onderzoekers in het tijdschrift Energy & Fuels.

De ontdekking is vooral van belang omdat de helft van de wereldoliereserves opgesloten zit in calciumcarbonaat, omdat dat calciumcarbonaat vaak voorkomt in de vorm van kalksteen, en omdat kalksteen een berucht lastig mineraal is om olie uit te winnen.

Volgens de onderzoekers van de universiteit van Stavanger komt dat laatste doordat ruwe olie een carbonaatoppervlak vrij goed bevochtigt, vooral vanwege de aanwezigheid van carboxylgroepen. Bovendien zit het mineral vaak vol barsten. Pomp je er water door, dan volgt dat alleen maar de kieren en trekt niet dieper in de poriën.

Al eerder is inStavanger ontdekt dat krijt, een andere verschijningsvorm van calciumcarbonaat, wél van olie is te ontdoen door er zeewater in te pompen. Dat lijkt te komen doordat Ca2+ , Mg2+ en SO42- , drie ionen die standaard in zeewater voorkomen, de bevochtiging beïnvloeden. De carboxylgroepen worden als het ware losgeweekt.

Tot nu toe was onduidelijk of deze truc ook werkt bij kalksteen, dat veel minder poreus is dan krijt. De Noren hebben het nu uitgeprobeerd met kalksteenmonsters uit het Midden-Oosten, en kunstmatig ‘zeewater’ met verschillende ionenconcentraties.

Uit de resultaten leiden ze af dat het inderdaad zou moeten werken. Ze hebben het echter nog niet met een echte oliebron uitgeprobeerd.

bron: American Chemical Society

Onderwerpen